Wie is Rectusoft

Wij zijn twee vrienden die reeds enkele jaren programma's schrijven. We hebben onze ervaring deels uit de jaren van programmeren en anderzijds uit de bedrijfswereld. LEAN en TPM zijn ons niet onbekend. Wij wensen gebruiksvriendelijke programma's te schrijven waar de inbreng van de klant centraal staat.

Onze programma's worden opgebouwd met een maximale visualiteit. Hoe beter je alles kan herkennen, hoe vlugger je met het programma vertrouwd geraakt.
De flow in het programma moet logisch zijn, zodanig dat alles vanzelfsprekend wordt.
Onze programma's worden zo gebruiksvriendelijk als mogelijk opgebouwd om het gebruikersgenot van het programma zo maximaal te maken.
Betrouwbaarheid van onze programma's dragen we hoog in het vandel. Een programma moet op gelijk welk tijdstip te gebruiken zijn zonder onderbrekingen.
-->